news

Sérkennslustjóri og Leikskólakennari óskast

21 Jún 2018

Leikskólakennarar við Dalborg

Leikskólinn Dalborg auglýsir eftir leikskólakennurum til starfa.

Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli fyrir börn frá eins árs aldri. Við erum skóli á grænni grein og vinnum eftir uppbyggingarstefnunni Uppeldi til ábyrgðar.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst,

Um er að ræða 100% starf.

Menntun, reynsla og hæfniskröfur:

 • -Leikskólakennaramenntun áskilin
 • -Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum
 • -Frumkvæði og faglegur metnaður
 • -Hæfni og áhugi á að vinna í hóp
 • -Reynsla af starfi með börnum
 • -Ábyrgð og stundvísi
 • -Góð íslenskukunnátta

Sérkennslustjóri

Leikskólinn Dalborg auglýsir 100% stöðu sérkennslustjóra.

Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli fyrir börn frá eins árs aldri. Við erum „Skóli á grænni grein“ og vinnum eftir uppbyggingarstefnunniUppeldi til ábyrgðar.

Starfssvið:

 • -Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólanum, annast frumgreiningu og ráðgjöf til starfsmanna
 • -Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á gerð einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu
 • -Veitir foreldrum barna sem njóta sérkennslu, stuðning, fræðslu og ráðgjöf
 • -Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður felur honum
 • -Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla og fræðslu- og frístundastefnu Fjarðabyggðar

Menntun, reynsla og hæfni:

 • -Leikskólakennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
 • -Framhaldsmenntun í sérkennslufræðum æskileg
 • -Reynsla af starfi með börnum á leikskólaaldri
 • -Góð færni í samskiptum
 • -Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi
 • -Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • -Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar:

 • -Um er að ræða 100% starf
 • -Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í ágúst.
 • -Starfið hentar jafnt konum sem körlum
 • -Umsóknarfrestur er til og með 5.júlí

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.


Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa kemur til greina að ráða starfsfólk með aðra menntun og reynslu.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 5. júlí 2018

Nánari upplýsingar gefur Þórdís Mjöll Benediktsdóttir, leikskólastjóri í síma 476-1341 eða á thordismb@skolar.fjardabyggd.is og einnig Helena Rós Rúnarsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri í síma 476-1341 eða á helena@skolar.fjardabyggd.is